Impresum

Nakladnik:

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju

Za nakladnika:

Dubravko Deželić

Urednik:

Bojana Pralica

Grafički urednik:

Ksenija Palameta
Aljoša Lijić

Grafička priprema:

Aljoša Lijić

Tisak:

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju

Naklada:

150 kom

Popis ilustratora:

Ilustracije izradili učenici Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju,
smjer grafički urednik-dizajner i medijski tehničar


Petra Balja
Tomislav Sraga
Laura Majetić

Tea Pokas
Marko Brlek
Luka Lozančić
Matej Huzanić

Izrada web stranice:

Web stranicu izradili učenici Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju,
smjer web dizajner 4.a razred


Ana Drobec
Ivana Andrašek
Nika Brčić
Andrea Car
Valeria Čermak
Jakov Dudašek
Erik Edelinski
Dora Grabar
Paula Jakšić
Vedran Kastrapeli
Adrijana Krivak
Monika Magdić
Mihael Miholić
Lea Nedić